Yayasan Tunas Karya
Buka Pikiran - Sentuh Hati - Bentuk Masa Depan

 Hymne SMP Santo Paulus


Mars SMP Paulus

Kami Pelajar SMP Paulus siap jadi pejuang

Penerus bangsa pembela Negara berasas hati suci

Kami pelajar SMP Paulus cepat kaki ringan tangan

Penegak keadilan pewarta kebenaran penyalur rahmat tuhan

Kami pelajar SMP Paulus berjiwa juang tinggi

Semangat kesatria membaja dalam dada maju terus pantang mundur

Kami pelajar SMP Paulus bulatkan tekad jiwa

Harumkan bangsa bawalah nama paulus teladan kita 

Kami Pelajar SMP Paulus siap jadi pejuang

Penerus bangsa pembela Negara berasas hati suci

Kami pelajar SMP Paulus cepat kaki ringan tangan

Penegak keadilan pewarta kebenaran penyalur rahmat tuhan

 

Kami pelajar SMP Paulus berjiwa juang tinggi

Semangat kesatria membaja dalam dada maju terus pantang mundur

Kami pelajar SMP Paulus bulatkan tekad jiwa

Harumkan bangsa bawalah nama paulus teladan kita